Drobné optické Theremins

Matrixsynth vysvětlil pár mimořádně malých optických thereminů, které vypadají, jako by vyráběli skvělých odpoledních projektů. [AlexART] poprvé vyvinul snadný obvod na kus protoard (google přeložen). Pochopení, které by mohl jít menší, pak vyvinul Itform Freeform s bzučákem namísto reproduktoru plné velikosti. Design je založen na běžném 555 čipu a fotorezistoru. Zde je snadný obvod, který můžete použít k nastavení vlastního. Optická Theremin by neměl být zaměňována s konvenčním RF Thereminem, protože název pochází z podobného zvuku, nikoli podobné konstrukce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post